EXPRESowY
KURS MAILOWY

DZIEŃ 3

Odtwórz wideo

C - CEL PERKUSISTY

Cel ćwiczenia i wygrywanie dnia

DZIEŃ 3
C - CEL PERKUSISTY 100%

ĆWICZENIE 3

TRENING BEZ PERKUSJI

ĆWICZENIE 3 NA PERKUSJI

PODSUMOWANIE DZIEŃ 3