2019
01
09

Czego nie robić

Drugi dzień to ustalenie priorytetów. Na początku drogi może być to trudne dlatego pomoc nauczyciela lub kurs-on, może być pomocny. Mam nadzieję, że plan treningowy, który stworzyłam dla grupy początkującej, w naszej zamkniętej grupie wyzwania na facebooku, pokaże Ci  jak takie plany dla siebie usta...